Viðræðuhópur SGS 2019
Viðræðuhópur SGS 2019

Ályktun formannafundar SGS 2. nóvember 2021

Í kjarasamningum 2019 lögðu aðildarfélög Starfsgreinasambandsins höfuðáherslu á að hækka lægstu launin. Það var gert með því að semja um krónutöluhækkanir og sérstakar hækkanir á lægstu laun, launataxtanna,  en lægri hækkanir á hærri laun. Einnig var lögð áhersla á að skapa forsendur fyrir stöðugu verðlagi og lægri vöxtum til að umsamdar launahækkanir brynnu ekki strax upp með óstöðugleika og hærra verðlagi. Aðildarfélög Starfgreinasambandsins tóku frumkvæði að því að stuðla að stöðugleika með samningum sínum á almenna markaðnum. Kjarasamningar voru góðir og ýttu ekki undir þenslu og stuðluðu að því að lægstu laun hækkuðu til að mæta hækkandi húsnæðiskostnaði.

Hækkun vaxta undanfarinna vikna vekur miklar áhyggjur og getur orðið til þess að samningar bresta.

Árangur náðist sem stefnt var að með hækkun lægstu launa eins og nýútgefin haustskýrsla Kjaratölfræðinefndar sýnir. Um frumkvæðið sem SGS sýndi, með góðum samningum miðuðum að lægst launuðum hópum landsins, reyndist því miður ekki full sátt. Hópar hálaunafólks sóttu hærri hækkanir í samningum sem á eftir fylgdu þar sem launagreiðendur heldu ekki línunni sem var lögð með Lífskjarasamningum almenna vinnumarkaðarins. Er rífleg launahækkun þingmanna þar ofarlega í huga.

Um leið og íslenskt launafólk getur verið stolt af árangri sínum í Lífskjarasamningnum, treystir SGS á að ríkisstjórnin standi við sinn hlut.  Sambandið er tilbúið að beita afli sínu til að verja samninginn og mun eftir sem áður sækja fram með sínar réttlátar kröfur og hugmyndir í komandi samningum.


Meðferð matvæla er 40 klukkustunda nám ætlað þeim sem ekki hafa lokið framhaldsskóla og starfa við meðhöndlun matvæla svo sem starfsfólki í mötuneytum, veitingahúsum og verslunum. Meðal námsþátta eru gæði og öryggi við meðferð matvæla, matvælavinnsla, þrif og sótthreinsun, merkingar á umbúðum matvæla, geymsluþol, ofnæmi og óþol, hollusta máltíða og fæðuflokkarnir. Meðferð matvæla getur verið liður í að búa sig undir raunfærnimat í matartækni sem Fræðslumiðstöðin býður upp á haustið 2021 og/eða undirbúningur fyrir nám í matartækni sem Menntaskólinn á Ísafirði ætlar að bjóða upp á vorið 2022.

Kennari: Salome Elín Ingólfsdóttir, næringarfræðingur.

Tími: Kennt þri. og fim. kl. 18-20:30 og annan hvern lau. kl. 9:00-13:00. Hefst 2. nóvember og lýkur 7. desember. 

Lengd: 40 klukkustundir.

Staður: Fjarkennt frá Ísafirði gegnum Zoom.

Verð: 15.000 kr.

Námsmat: 80% mæting, virk þátttaka og verkefnaskil. Lágmarksfjöldi 10 þátttakendur.

Minnum væntanlega þátttakendur á að kynna sér stuðning stéttafélaga og starfsmenntasjóða til greiðslu þátttökugjalda.

Sjá nánar / skráning:  Fræðslumiðstöð Vestfjarða / Nám / Meðferð matvæla (frmst.is)


Í vikunni voru nóbelsverðlaunin í hagfræði afhent þremur hagfræðingum sem hafa í rannsóknum sínum sýnt fram á að hækkun lágmarkslauna leiðir ekki sjálfkrafa til færri starfa. Kenningar meginstraumshagfræðinnar hafa byggt á þeirri hugmynd að betrumbætur á stöðu láglaunafólks og þeirra sem þurfa á tryggingakerfum að halda muni koma í bakið á þessum sömu hópum og hafa slæmar afleiðingar fyrir hagkerfið í heild sinni. Rannsóknir þremenninganna sýna fram á að svo er ekki og hafa þær nú hlotið æðstu viðurkenningu hagfræðinnar.

Sérstaklega má nefna David Card sem hlýtur verðlaunin fyrir rannsóknir sínar á vinnumarkaðnum. Í rökstuðningi nefndarinnar er fjallað um tímamótarannsókn hans og Alan B. Krueger á áhrifum hækkunar lágmarkslauna og rannsókn hans á áhrifum fjölgunar aðflutts fólks á vinnumarkaðinn. Þar er staðfesting á því sem verkalýðshreyfingin hefur löngum haldið fram; að hækkun lágmarkslauna þýðir ekki endilega færri störf heldur styður slík hækkun við hagkerfið í heild. Sömuleiðis sýna rannsóknir að þau sem fyrir eru á vinnumarkaði, einkum og sér í lagi fólk sem elst upp í viðkomandi landi, geta haft hag af því að fleiri flytji til landsins og taki þátt á vinnumarkaðnum. Þessi lífseiga hugmynd um að útlendingar „steli störfum“ og leiði til atvinnuleysis og lægri launa á því ekki við rök að styðjast. Hér á landi getum við staðfest að þetta sé raunin. Að auki hefur Card rannsakað áhrif skólagöngu á stöðu einstaklinga á vinnumarkaði og komist að raun um góður aðbúnaður og góð kennsla eru afar stórir áhrifavaldar á framtíðarmöguleika fólks á vinnumarkaði. Þetta er einnig staðfest í kringum okkur þar sem stór og öflug, opinber menntakerfi þar sem allir hafa jafna möguleika leiða til meiri hagsældar og betri almennra lífsgæða en önnur menntakerfi.

Það sem vekur líka athygli við þessa verðlaunaútnefningu er að hún boðar vonandi nýja tíma í hagfræði enda er verið að skora ýmislegt sem við höfum litið á sem náttúrulögmál á hólm þessa dagana. Þar má nefna hvað hefur áhrif á verðbólgu, samspil launa og verðbólgu, eðli ríkisfjármála og hvernig má beita þeim í kreppum og svo mætti lengi telja. Það vekur því athygli að í sömu viku bárust einnig kunnugleg viðvörunarorð úr Seðlabankanum, sem varar líkt og oft áður við launahækkunum. Hins vegar mælist engin sérstök launadrifin verðbólga, heldur er verðbólga há sökum þess að húsnæðisverð hefur fengið að hækka í hæstu hæðir og of seint hefur verið brugðist við þróuninni.

Þessi ákvörðun nóbelsverðlaunaakademíunnar er vonandi liður í því að vinda ofan af löngu úreltum hugmyndum um nauðsyn þess að halda launum niðri. Þær hugmyndir hafa reynst skaðlegar um heim allan og kostað milljónir lífsviðurværið og dregið úr lífsgæðum þorra almennings. Þessar hugmyndir lifa víða góðu lífi hér á landi í dag því miður, en nú er kominn tími á uppfærslu.

Góða helgi,

Drífa Snædal

forseti ASÍ


Opnað verður fyrir umsóknir um orlofshús Verkalýðsfélags Vestfirðinga fyrir jól og áramót 2021, miðvikudaginn 20. október kl. 9:30. 

Orlofshúsin eru sem eru í úthlutun eru: íbúðir í Kópavogi og íbúð á Akureyri, Svignaskarð og Ölfusborgir.

Umsóknarfrestur verður til 3.nóvember og mun úthlutun fara fram þann 4. nóvember.


NTV skólinn, í samstarfi við Landsmennt, Sveitamennt, Ríkismennt og Sjómennt býður félagsmönnum aðildarfélaga sjóðanna upp á Skrifstofuskóla NTV í fjarnámi á ensku, pólsku og íslensku. Einnig verður námskeiðið Bókhald grunnur boðið samhliða.

Námskeiðin eru á tilboðsverði til félagsmanna og styrkt að auki með einstaklingsstyrkjum, sem eru 90% eða að hámarki kr. 130.000,-.

Námskeiðunum verður skipt í tvo hluta, „Skrifstofuskóli NTV – Grunnur“, 9 vikna námskeið sem verður í boði á haustönn 2021 og „Skrifstofuskóli NTV – Framhald“, 6 vikna námskeið sem haldið verður í byrjun næsta árs. Aðilar sem taka grunnnámskeiðið, sem er með áherslu á tölvufærni og almenna skrifstofufærni, hafa val um að skrá sig á framhaldsnámskeið eftir áramótin, sem verður með áherslu á bókfærslu og reikningshald.

NTV býður námskeiðin á sérstöku tilboðsverði og stefnt er að því að þau hefjist 18. október nk.

Námskeið  Tungumál  Vikur  Tilboðsverð  Byrjar  Lýkur 
Skrifstofuskóli NTV – Grunnur Íslenska 9 149.000  18.10.21 17.12.21
Skrifstofuskóli NTV – Grunnur Enska 9 149.000  18.10.21 17.12.21
Skrifstofuskóli NTV – Grunnur Pólska 9 149.000  18.10.21 17.12.21
Bókhald grunnur Íslenska 7 149.000  18.10.21 03.12.21

Nánari lýsingu á námskeiðunum og skráningar:

SZKOŁA BIUROWA NTV – KURS ONLINE

OFFICE AND COMPUTER SKILLS – ONLINE COURSE

SKRIFSTOFUSKÓLI GRUNNUR – FJARNÁM

GRUNNNÁM Í BÓKHALDI OG EXCEL

 


Landssambönd

Verkalýðsfélag Vestfirðinga er aðili að eftirtöldum landssamböndum innan ASÍ.