fimmtudagurinn 4. apríl 2019

Nýjir kjarasamningar Verk Vest

Samninganefd SGS
Samninganefd SGS
1 af 9

Á ellefta tímanum í gærkvöldi voru undirritaðir nýjir kjarasamningar fyrir félagsmenn í Verkalýðsfélagi Vestfirðinga. Kjarasamningar taka til allra almennra verkamannastarfa, hótel, veitinga- og ferðaþjonustustarfa, afgreiðslufólk í verslunum og skrifstofufólks. Samningurinn gildir frá 1. apríl 2019 - 30. nóvember 2022 og gilda launahækkanir frá gildistöku samningsins. 

Lægstu kauptaxtar hækka mest á samningstímanum eða um 90.000 kr. í fjórum hækkunum.

1. apríl 2019 17.000 kr. á mánuði
1. apríl 2020 24.000 kr.
1. janúar 2021 23.000 kr.
1. janúar 2022 26.000 kr.

Almenn hækkun til þeirra sem eru ekki á taxtalaunum 

1. apríl 2019 17.000 kr. á mánuði
1. apríl 2020 18.000 kr.
1. janúar 2021 15.750 kr.
1. janúar 2022 17.250 kr.

Lágmarkstekjtrygging fyrir fullt starf
• 1. apríl 2019 317.000 kr. á mánuði
• 1. apríl 2020 335.000 kr. 
• 1. janúar 2021 351.000 kr.
• 1. janúar 2022 368.000 kr

Desemberuppót (var 89.000 kr. 2018)
2019 92.000 kr.
2020 94.000 kr.
2021 96.000 kr.
2022 98.000 kr.

Orlofsuppbót fyrir hvert orlofsár (var 48.000 kr. 2018)
• 1. maí 2019 50.000 kr.
• 1. maí 2020 51.000 kr.
• 1. maí 2021 52.000 kr.
• 1. maí 2022 53.000 kr.

Eingreiðslan kemur sem sérstakt álag á orlofsuppbót árið 2019 uppá 26.000 kr. sem greiðist eigi síðar en 2. maí 2019.

  • 2,5% hækkun á aðra liði kjarasamninganna eins og bónusa.
  • Skattbyrði hinna tekjulægstu lækkar um 10 þúsund kr. á mánuði.
  • Barnabætur hækka og fæðingarorlof lengist í 12 mánuði.
  • Aukið vinnustaðalýðræði með möguleika á verulegri styttingu vinnutímans (mestu breytingar í tæpa hálfa öld).
  • Skilyrði sköpuð fyrir verulegri vaxtalækkun á samningstímanum.

Á árunum 2020-2023 komi til framkvæmda launaauki að gefinni ákveðinni þróun á vergri landsframleiðslu á hvern íbúa.
Tenging við hagvöxt (hagvaxtarauki) tryggir launafólki hlutdeild í verðmætasköpuninni. Þetta ákvæði nýtist best þeim tekjulægri þar sem þessi hækkun fer af fullum þunga á taxtakaup og ¾ á önnur laun. Hagvaxtarauki getur hækkað taxtalaun um 3-13 þúsund á ári eftir því hvað verg landsframleiðsla á mann hækkar mikið á tímabilinu.

Forsendur kjarasamninganna eru eftirfarandi:

1. Kaupmáttur launa hafi aukist á samningstímabilinu skv. launavísitölu Hagstofu Íslands.
2. Vaxtir lækki verulega fram að endurskoðun samnings í september 2020 og haldist lágir út samningstímann.
3. Stjórnvöld standi við gefin fyrirheit skv. yfirlýsingum ríkisstjórnarinnar í tengslum við gerð kjarasamninganna.

Forsendur kjarasamninga verða metnar í september 2020 og september 2021. Forsendurnefnd verður skipuð þremur fulltrúum frá hvorum samningsaðila.

Landssambönd

Verkalýðsfélag Vestfirðinga er aðili að eftirtöldum landssamböndum innan ASÍ.