miðvikudagurinn 6. nóvember 2013

Ályktun um aðkomu stjórnvalda að kjaraviðræðum

Vikan framundan sker úr um hvort sátt náist um leiðir í kjaraviðræðum á almennum vinnumarkaði. Ljóst er að á meðan ríkisstjórn Íslands með fjármálaráðherra í fararbroddi hyggst ekki eiga samræður við aðila vinnumarkaðarins munu aðildarfélög ASÍ sækja launakröfur með fullum þunga á Samtök atvinnulífsins.  Fjármálaráðherra heldur á lyklinum að víðtækri sátt á vinnumarkaði, sáttin felst í viðræðum um hugmyndir ASÍ er varðar breytingar á tekjuskatti. Mikilvægt er að hefja þær viðræður strax. Verði skattabreytingahugmyndir ASÍ að veruleika má leiða að því líkum að þær létti verulega á launakröfum á atvinnulífið í landinu ásamt því að styrkja kaupmátt ráðstöfunartekna. Kjaraviðræður byggðar á þeim grunni myndu varða leiðina að víðtækri sátt á vinnumarkaði og leggja grunn að minni verðbólgu og stöðugleika næstu misseri. Stjórn Verkalýðsfélags Vestfirðinga hvetur fjármálaráðherra til að ganga STRAX til viðræðna við ASÍ um útfærslu skattahugmynda sambandsins og tryggja þannig lausn á alvarlegri stöðu sem gæti skapast í kjaraviðræðum með ófyrirsjáanlegum afleiðingum fyrir samfélagið allt.

Landssambönd

Verkalýðsfélag Vestfirðinga er aðili að eftirtöldum landssamböndum innan ASÍ.