Fundur í stjórn og trúnaðarráði
Fundur í stjórn og trúnaðarráði

Brýnt að skapa tiltrú á endurreisn atvinnu- og fjármálalífs  íslensks samfélags.

Til að lægja öldur reiði og óánægju hlýtur krafan um opna og upplýsta rannsókn á atburðum undangenginna vikna og í framhaldinu skýrar leikreglur um starfsemi fjármálafyrirtækja að vera í fyrirrúmi.  Stjórn og trúnaðarráð Verkalýðsfélags Vestfirðinga lýsir algjöru vantrausti á að stjórnendur nýju bankanna skuli vera sama fólkið og hélt áður um stjórnartauma þeirra. Sýnt þykir að sömu aðilar bera stærstu ábyrgð á þeim vanda sem þjóðinni hefur verið komið í.  Þá verði látið af pólitískum skipunum í stjónir seðlabanka og fjármálaeftirlits, og núverandi stjórnendum verði gert að víkja tafarlaust.


Samfélag siðvæðingar er það sem almenningur vill taka þátt í, þar sem auðlindir þjóðarinnar verði að sameign hennar. Þannig næðist sátt um þátttöku landsmanna í því uppbyggingarstarfi sem  framundan er. Við viljum byggja upp samfélag með fjölbreyttu atvinnulífi og góðri menntun fyrir alla. Launþegasamtök í landinu í samvinnu við atvinnurekendur og stjórnvöld verða að stuðla að á Íslandi bresti ekki á með fjölda atvinnuleysi sem síðan gæti leitt af sér fjöldagjaldþrot heimila í landinu. Í því sambandi verður að varast að leggja frekari álögur á heimilin í formi aukinnar skattheimtu. Þess konar aðgerðir ofan á vaxandi atvinnuleysi gæti leitt af sér meiri fólksflótta frá Íslandi en áður hefur þekkst, sérstaklega hjá ungu fólki.


Eitt af forgangsverkefnum er að tryggja atvinnu og stemma stigu við fólksflótta, þar vegur þyngst að verja störf fólksins. Efla þarf samstaf ráðamanna þjóðarinnar og sveitafélaga við launþegasamtök með það að leiðarljósi að verja hag heimilanna fyrir frekari áföllum. Finna þarf leiðir til að koma heimilunum út úr vítahring hárra vaxta og verðtryggingar. Þar er krafa okkar að stjórnvöld tryggi hér sama stöðugleika og sambærileg kjör á húsnæðislánum og almenningi býðst í nágrannalöndunum. Það sé leið til að búa heimilunum öruggt skjól í því gjörningaveðri sem nú gengur yfir efnahagslíf landsmanna.


Endurskoðun kjarasamningsins frá febrúar sl. og samstarf við samtök opinberra starfsmanna um sameiginlega kjarastefnu til næstu ára er mikilvægt úrlausnarefni. Allt tal um þjóðarsátt á þeim nótum sem síðast var gerð hlýtur að vera eitthvað sem launþegasamtökin eiga ekki að taka þátt í nema okkar fólki verði tryggð sanngjarnari afkoma en reyndin varð þá.

Vestfirskt verkafólk tók ekki þátt í góðærisveislunni enda tekjur þess skornar við nögl.  Tölur um neikvæðan hagvöxt bera þess einnig glöggt merki, en Vestfirðir eru nú skilgreindir sem láglaunasvæði.  Ekki er ásættanlegt að Vestfirskt verkafólk þurfi að sópa eftir partí útrásarvíkinga svo ekki sé talað um að þurfa að borga reikninginn fyrir því sem var skrifað hjá partíhöldurum og líka fyrir skemmdirnar.

Landssambönd

Verkalýðsfélag Vestfirðinga er aðili að eftirtöldum landssamböndum innan ASÍ.